POSTZEGELS-MUNTEN.NL

POSTZEGELS-MUNTEN

Een collectie (Lat.: collegere; verzamelen) is dat wat ontstaat door actief te verzamelen.
Een verzameling van een instituut, zoals een museum, een galerie of kunstfonds wordt meestal een collectie genoemd. Een kunstverzamelaar wordt ook wel een collectioneur genoemd.
Er bestaan privé-verzamelingen en openbare verzamelingen. Privé-verzamelen wordt het meest als tijdverdrijf of om speculatieve redenen gedaan, terwijl openbare verzamelingen (bibliotheken en musea) cultuurbehoud en onderzoek ten doel hebben.
Verzamelaars kunnen een collectie aanleggen van bijvoorbeeld postzegels, munten of sigarenbandjes.
Bij een tentoonstelling spreekt men soms ook van een collectie; de tentoongestelde objecten, bijvoorbeeld de vaste collectie van een museum.
In de modebranche noemt men het seizoensgebonden aanbod een modecollectie.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod